ความคิด

posted on 13 Mar 2014 07:42 by asjust
ยิ้มกรุ่มกริ่มกับหมีพูห์ตัวย่อม
นั่งทำงานไป หันไปมองรู้สึกเสมือน
เจ้าหมีขยิบตาทุกทีไป
.
เป็นไปได้ว่าชักเริ่มเพี้ยน
เป็นไปได้มากกว่าว่าคุณจินตนาการ
ทำงานเยอะเกินหน้าเกินตาอีกแล้ว
.
.
ระหว่างที่ชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆ
เข็มนาฬิกาเดินตามไปต้อยๆ
.
บางจังหวะ
เราก็รักษาสมดุลและเดินไปในทิศทางที่เราต้องการ
บ่อยๆก็เดินผิดทาง เผลอไปในที่ทางที่ไม่ควรไปบ้าง
เดินเลยป้าย ไม่เห็นป้าย หรือซุกซนไปในที่ที่ห้ามไปอยู่ดี
.
จังหวะที่รู้ไม่ทันความคิด
อะไรก็เกิดขึ้นได้
พาไปในทางที่ดี หรือที่เสียใจที่หลังก็มี
ทว่า
รู้ทันเมื่อไหร่ ช้าหรือเร็ว
.
เมื่อใดที่รู้
ก็เข้าใจ
เมื่อใดที่ไม่เข้าใจ
ก็อาจจะต้องกลับไปทำความเข้าใจใหม่
.
เมื่อทำข้อสอบผ่านก็
ไม่ต้องทำอีก
.
หรือ
ไปทำข้อที่ยังไม่เข้าใจ
ข้อที่ยาก
.
เพื่อ
พัฒนา
กันต่อไป
.
.

Comment

Comment:

Tweet